O sojuszu

Sojusz Na Rzecz Zwalczania Chorób Zakaźnych Układu Oddechowego Polska Zdrowo Oddycha. SOJUSZ PZO został powołany 12 listopada 2021 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Chorób Płuc i jest odpowiedzią na pilny problem zdrowotny,  jakim jest zwiększająca się liczba zachorowań na choroby zakaźne układu oddechowego.

Więcej o nas

Choroby zakaźne układu oddechowego

Niebezpieczne dla ludzi i systemów ochrony zdrowia – jedna z najczęstszych przyczyn zgonów na całym świecie i jedna z głównych przyczyn hospitalizacji.

Narastający problem zdrowotny w związku z prawdopodobnymi kolejnymi epidemiami oraz starzeniem się społeczeństwa.

Choroby układu oddechowego są szczególnie groźne dla osób starszych, przewlekle chorych i z obniżoną odpornością.

Wielu chorobom układu oddechowego można zapobiec dzięki szczepieniom ochronnym np. przeciw grypie, pneumokokom, krztuścowi, COVID-19.

Członkowie

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej to fundacja, która została utworzona w 2004 roku z inicjatywy księdza dr Arkadiusza Nowaka. Działalność Instytutu jest przede wszystkim ukierunkowana na wspieranie rozwiązań systemowych dążących do poprawy sytuacji pacjentów, zwiększenia świadomości obywatelskiej w zakresie postaw prozdrowotnych oraz oddziaływanie na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa.

więcej

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja zrzeszająca pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu diabetes mellitus przewlekłej choroby metabolicznej, która, mimo iż nie jest chorobą zakaźną, nosi znamiona światowej epidemii.

więcej

Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi. Federacja angażuje się w kampanie społeczne i edukacyjne, swoje działania na rzecz pacjentek z rakiem piersi prowadzi w całej Polsce. Zrzesza i szkoli profesjonalistki i ochotniczki, które w całym kraju mogą dzielić się wiedzą i doświadczeniem z pacjentkami.

więcej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń EcoSerce jest ogólnokrajową organizacją założoną przez i dla pacjentów kardiologicznych oraz ich rodzin. Stowarzyszenie EcoSerce powstało w listopadzie 2018 roku. Organizacja działa na rzecz pacjentów kardiologicznych, monitorując zmiany w służbie zdrowia i odpowiednio na nie reagując.

więcej

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na astmę, alergię i POCHP

Federacja powstała w 2005 roku w wyniku porozumienia 10 organizacji pacjenckich zajmujących się zdrowiem oddechowym. Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych w życiu społecznym.

więcej

Active Citizenship Network

Active Citizenship Network (ACN) to europejska sieć organizacji obywatelskich utworzona w listopadzie 2001 roku i promowana przez włoską organizację pozarządową Cittadinanzattiva APS. ACN promuje punkt widzenia obywateli europejskich we wszystkich obszarach polityki publicznej, skupiając się na prawach pacjentów, prawach konsumentów, obywatelstwie korporacyjnym i aktywnym obywatelstwie UE.

więcej

Nasi eksperci

Działania merytoryczne prowadzone w ramach SOJUSZU PZO prowadzone są w oparciu o wiedzę merytoryczną, dostępne dane i publikacje naukowe. Filarem działań jest także stała współpraca z ekspertami, z którymi wspólnie wypracowane są analizy problemu oraz rekomendacje.

Eksperci

prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Marcin Czech

Specjalista w zakresie epidemiologii oraz w dziedzinie zdrowia publicznego, były minister zdrowia, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak

Rektor UM MSC w Warszawie, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista hipertensjolog, specjalista farmakologii klinicznej. Prezes Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny MEDYCYNA XXI

 

prof. dr hab. Marcin Drąg

Biochemik Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Klinika chorób infekcyjnych i alergologii, Zakład Chemii Bioorganicznej

dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz

Specjalista chorób zakaźnych, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Jakub Gierczyński

MBA, ekspert systemu ochrony zdrowia, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Internista i kardiolog, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego WUM

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak

Specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przewodniczący Prezydium Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka oraz członek Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. n. med. Joanna Zajkowska

Specjalista chorób zakaźnych, zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Konsultant wojewódzki ds. Epidemiologii

 

dr Michał Sutkowski

Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych

Liderzy Sojuszu
Polska zdrowo oddycha

Igor Grzesiak

Wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

ks. dr Arkadiusz Nowak

Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, członek Zakonu Ojców Posługujących Chorym, przewodniczący zespołu do spraw opracowania projektu strategii współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pacjentów

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

Alergolog, internista, Wojskowy Instytut Medyczny, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Anna Śliwińska

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Krystyna Wechmann

Prezes Federacja Stowarzyszeń Amazonki

Agnieszka Wołczenko

Prezes Stowarzyszenia EcoSerce

Mariano Votta

Dyrektor Active Citizenship Network

Artykuły do pobrania

Raport

Raport „Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna pacjenta z COVID-19 w Polsce" opracowany przez klinicystów z różnych dziedzin, przedstawicieli organizacji pacjentów oraz ekspertów ds. systemu ochrony zdrowia. 

Deklaracja

Deklaracja Karpacka dla Zdrowia – rekomendacje przedstawicieli organizacji pacjentów działających w ramach Sojuszu Polska Zdrowo Oddycha dotyczące chorób zakaźnych układu oddechowego. 

Raport

"Choroby zakaźne układu oddechowego. Wyzwania i rekomendacje na przyszłość". Raport zrealizowany w ramach Sojuszu Polska Zdrowo Oddycha.   

Debata

Bezpieczeństwo epidemiczne – czy jesteśmy gotowi na przyszłość? - debata zrealizowana we współpracy z dziennikiem Rzeczpospolita podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w 2022. 

Choroby zakaźne układu oddechowego

Choroby zakaźne układu oddechowego pojawiają się w wyniku powikłań wywołanych przez jakiś czynnik zakaźny np. wirusowe zapalenie płuc czyli schorzenie, które pojawia się zwykle jako powikłanie infekcji wirusowej np. grypy, SARS CoV-2, andenovirusy, RVS. Zapalenie płuc może także pojawić się w wyniku zakażenia bakteryjnego najczęściej odpowiadają za nie pneumokoki. Ostra choroba zakaźna dróg oddechowych może być również wywołana przez pałeczki krztuśca.

Charakterystyczną cechą wirusowego/bakteryjnego zapalenia płuc jest rozprzestrzenianie się procesu zapalnego w tkance śródmiąższowej, a mniej w świetle pęcherzyków płucnych. Choroba atakuje najczęściej w okresie jesienno – zimowym.

Choroby płuc są obecnie 6. przyczyną śmierci na świecie.

W Polsce według danych GUS w 2018 roku zapalenie płuc było 4. najczęstszą przyczyną śmierci w populacji osób w wieku powyżej 65 roku życia (ok. 5% wszystkich zgonów).

Co 8. osoba w Unii Europejskiej umiera z powodu choroby układu oddechowego.

W Polsce w 2019 roku z powodu zapalenia płuc leczonych było 604,3 tys. osób. Ponad połowę stanowiły osoby dorosłe, a osoby w wieku 65 lat blisko 1/3.

Zapalenie płuc jest ciężką chorobą, która u wielu chorych jest przyczyną hospitalizacji. Odsetek pacjentów hospitalizowanych z tego powodu w różnych krajach Europy waha się od 20% do 50%.

Z powodu zapalenia płuc hospitalizowano 76,4 tys. pacjentów, z czego 72% stanowiły osoby dorosłe. Konieczność hospitalizacji z powodu zapaleń płuc wzrasta wraz z wiekiem u osób w wieku 65 lat jest 15 razy częstsza niż wśród osób w wieku 18 – 49 lat.


Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu zakaźnych chorób układu oddechowego

WIEK – populacja powyżej 50. roku życia jesteśmy bardziej narażeni na chorobę.

DOROŚLI Z ZABURZENIAMI ODPORNOŚCI – wrodzona i nabyta asplenia, sferocytoza i inne hemoglobinopatie, wrodzone i nabyte zaburzenia odporności, uogólniona choroba nowotworowa, zakażenia HIV, chłoniak Hodgkina, jatrogenna immunosupresja, białaczka, chłoniaki nieziarnicze, w tym szpiczak mnogi, przewlekłe choroby nerek i zespół nerczycowy, przeszczep narządów litych.

DOROŚLI BEZ ZABURZEŃ ODPORNOŚCI – przewlekłe choroby serca, przewlekłe choroby płuc, cukrzyca, przewlekłe choroby wątroby, w tym marskość.

NIEZDROWE ZACHOWANIA – palenie papierosów i nadużywanie alkoholu.


Rekomendacje

ŚCIEŻKA PACJENTA Z COVID-19

 • 1. POTWIERDZENIE INFEKCJI SARS CoV-2
  dodani wynik testu PCR lub Ag RDT (zlecony przez lekarza lub wykonany przez pacjenta)
 • 2. PILNY KONTAKT Z PRZYCHODNIĄ
 • 3. KONTAKT Z LEKARZEM
  preferowana wizyta osobista w dniu zgłoszenie lub teleporada
 • 4. PRZYCZYNOWE LECZENIA DOUSTNE
  (ocena objawów, czynników ryzyka i nasilenia choroby)
 • 5. WŁĄCZENIE TERAPII
  (lekarz przepisze lek doustny na COVID – 19 po ustaleniu, że na tym etapie klinicznym przebieg choroby jest łagodny lub umiarkowany, a pacjent nie wymaga tlenoterapii)
 • 6. MONITOROWANIE STANU PACJENTA
  ocena odpowiedzi klinicznej i powrotu do zdrowia

zobacz pełen raport


Deklaracja Karpacka dla zdrowia

 1. Rolą państwa jest ciągłe budowanie rozwiązań systemowych, które w pełni będą realizowały konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia
 2. Priorytetyzacja profilaktyki i dbałość o państwo
 3. System ochrony zdrowia musi objąć szczególną troską osoby z grup ryzyka
 4. Należy wdrożyć strategiczne podejście do szczepień w cyklu całego życia
 5. Konieczne jest wykorzystanie potencjału wszystkich zawodów medycznych
 6. Komunikacja pełni kluczową rolę w budowaniu bezpiecznego systemu ochrony zdrowia opartego na podmiotowości pacjenta (humanizacja medycyny)

zobacz treść deklaracji

Informujemy, że używamy plików cookies w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z wszystkich funkcjonalności oraz tworzenia anonimowych statystyk serwisu.
Oznacza to, że każdy ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies.

Prosimy także o zapoznanie się z polityką prywatności, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje z zakresu przetwarzania danych osobowych.
Zamknięcie komunikatu i/lub dalsze korzystanie z serwisu oznaczać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zgodnie polityką prywatności.

×